Quiriguá Arenisca – Guatemala

Enligt den första planen för resan skulle inte Guatemala ingå i turen, men det ändrade sig veckorna före avresa och det var en förändring som jag självklart inte hade några invändningar emot! Redan vid kajen var det uppenbart att vi nu var i hjärtat av Maya-världen.

Vi hade angjort kajen i Puerto Barrios, där jag även lyckats ordna ett event, men det var endast jag som deltog…. När resan inleddes visade det sig också att det skulle vara möjligt att bege sig till ytterligare en Maya stad, Quiriguá, med en imponerande samling av resta stenar med rikliga inskriptioner. Mitt i detta fornlämningsområde fanns dessutom en Earth cache, åter skulle det alltså vara möjligt att kombinera mina två stora intressen på en plats – bättre kan det inte bli!

Bananer….

Det tog nästan två timmar att köra till platsen, mycket beroende på den tunga trafiken med mängder av lastbilar. Vi passerade åtskilliga bananodlingar och fick även smaka de små micro-bananerna, utsökta så som alltid när man äter närodlat. Sverige framhölls som ett föredöme då vi äter mest bananer per capita i världen, de hoppades på att få upp konsumtionen per capita till samma nivå i Kina….!

Slutligen nådde vi staden Quiriguá. Den var en handelsplats utmed en närbelägen flod och det område med resta stenar som syns på bilden ovan var ett stort marknadstorg. Stenarna förmedlade budskap från härskarna, påbud och ”skryt”, ungefär som resta stenar har använts från Egypten till skandinavisk vikingatid. Stenarna är från olika perioder, de flesta är äldre än tusen år.

Samtliga stenar har rest upp på den plats där de hittades under olika utgrävningar i området under 1900-talet. Hela staden hade täckts av djungel och det var först när man började röja i området som dess omfattning började bli tydlig. Idag är det den centrala delen som är möjlig att se och besöka, hela omgivningen täcks av bananplanteringar. Dessa är bevakade av välbeväpnade vakter så dit kan man inte bege sig. Men det fanns inte heller någon anledning att gå in bland bananerna när stenarna och ”Quiriguá Arenisca” earth cache fanns inom det gamla torgområdet. Det var lite svårt att få fram helt säkra svar till denna earth cache. En av frågorna rörde nämligen vikten på en av de resta stenarna. Då det inte var möjligt att ta fram en säker höjd, annat än att det var väl över 5 meter till toppen på stenen samt osäkerheten kring hur mycket sten som fanns under jord, fick jag ta fram en uppgift som verkade rimlig. Det fanns dessutom viktuppgifter för några av stenarna, men inte för den som frågan gällde, inne på museet. Svaren blev dock godkända av CO även om vi hade kommit fram till olika resultat!

Ovanför marknadstorget låg palatset och templet, det senare är ännu inte utgrävt. Det fanns även en bollplan även i denna stad, men även den var ännu inte undersökt. Mellan prästen och härskarens hus (vilka var en och samma person) fanns en stor öppen gårdsyta. Den hade fantastiska akustiska egenskaper, ungefär som en romers eller grekisk amfiteater.

Den som är rädd för tandläkaren kan glädja sig åt att inte behöva uppsöka en Maya-tandläkare. Bilden nedan visar hur man utifrån illustrationer på bland annat de resta stenarna tänker sig hur det kunde ha gått till. Nu rörde sig detta inte om att laga hål, utan om att utföra ”skönhetsingrepp” – sådana skall tydligen alltid vara plågsamma och helt onödig oavsett tid och kultur.

Så blir du vacker!

Därmed var den tredje, och för denna resa sista, Mayastad besökt. Tre mycket olika platser som verkligen lockar till att återvända till denna region för att se mer. Men nu var det dags att återvända till Fram och fortsätta resan. En liten överraskning väntade på kajen då fartyget skulle kasta loss, en liten dans uppvisning.

1 kommentar

Kommentarer är stängda.