Fort San Lorenzo – Panama

Efter ett besök vid Guna Yala öarna (cachelöst land) tog vi oss utmed Panamas kust fram till den stora kanalens mynning. Där var det livlig aktivitet och fler fartyg än vad vi skådat under hela resan.

Panamakanalens mynning.

Framför oss syntes en av giganterna, Maersk Bintan, 223.5m × 32.2m, 43097 t dödvikt.

Även om det är trevligt och intressant att se på nutida sjöfart så hägrade en långt mer intressant plats några kilometer bort, Fort San Lorenzo vid Chagresfloden. Man kan säga att det finns platser som är intressanta, de som är mycket intressanta och så de som har en central plats i vår historia och dit hör detta fort och flod. Via floden gick en stor del av trafiken mellan Stilla Havet och Karibien/Atlanten innan Panamakanalen byggdes.

Floden besöktes av Columbus år 1502 men han fortsatte aldrig vägen över mot Stilla Havet. Men bara några år senare, under 1530-talet, blev detta den viktigaste rutten under regnperioden för guld och silver från Sydamerika som skulle föras från Panama City till hamnar på västsidan, exempelvis Nombre de Dios. För att skydda dessa enorma rikedomar byggde spanjorerna en rad befästningar i området. San Lorenzo vaktade över flodmynningen. Givetvis var dessa fort också lockande byten för sjörövare, inte minst för Henry Morgan, i vars kölvatten denna resa gått. Han anföll 1670 och erövrade fortet, därefter tog han även Panama City. Därefter kom fortet att förstärkas och blev efterhand  blev floden och fortet centrum för Spaniens handelsverksamhet i området.

Under den stora guldruschen i Kalifornien 1848 sökte sig många blivande guldgrävare denna väg och floden fick på nytt liv, och det skapades en riktig ”guldgrävare” stad utmed floden. Ädelmetall har alltså vid flera tillfällen varit viktiga i området.

Chagresfloden.

För en geocachare finns det ytterligare ett skäl att besöka platsen, här ligger nämligen Earth Cachen ”Rio Chagres Earthcache”, som självklart besöktes!

Uppdrag utfört!

Geocaching när den är som bäst, riktigt intressanta historiska platser och en logg, det kan helt enkelt inte bli bättre än så.