I trakten av Moon-City

Denna lördag samlades fyra geocachare, Team H I J T – och doktor Hallén ställde diagnosen ”en fullständig bokstavskombination”. Det var mycket länge sedan hela detta team bestående av Hallén, Ingabo, Jsson och TMR68 var ute på en gemensam tur. Alla har varit ute på längre och kortare turer runt om i världen men idag skulle vi bege oss till trakten av den legendariska orten Moon-City…. (för att tala klarspråk: Månstad) Däromkring hade vi alla en rejäl mängd ologgade burkar att leta efter så det skulle bli en heldag med både vandringar och en del bilåkande.

Vi började dagen med att gå ut på vandring utmed en gammal banvall, numera GC-väg (=GeoCachingväg). Det var minst sagt halt i området, men då det fanns en del yta utanför asfalten så gick det ändå bra att hålla lite tempo under vandringen. Vi hade dessutom området för oss själva alla typer av mugglare, hundmugglare, joggingmugglare, promenadmugglare och cykelmugglare höll sig borta under vår tur – så skall det se ut!

Jag tittade upp men såg inte något tåg.

Inledningen av vandringen vid Limmared var inte så framgångsrik när vi prövade att leta efter cacherna ”Järnvägskorsningen” samt ”Banvallsbron”, båda blev DNF:er. Därefter började det dock gå som tåget (ursäkta…) när vi kom ut på PT-sträckan. Nummer 1-19 låg behagligt tätt och samtliga hittades utan några större besvär, det var egentligen bara en av burkarna som krävde lite längre, men inte mycket längre, söktid.

Banvallskänsla – raka spåret
Det finns faror som lurar överallt…

Vid Månstad (Moon-City) fanns möjligheten att göra en liten avstickare på nio burkar utmed Oxabanan, den möjligheten togs givetvis. Det fanns ytterligare två burkar i den serien men dessa skulle loggas senare under dagen. Inga levande oxar syntes till, men däremot några på bild.

Ner i underjorden?

I Månstad fanns dessutom en liten sevärdhet, en runsten från 1000-talet e.Kr. Den hittades 1905 i samband med omläggning av en bro knappt en kilometer norr om järnvägsstationen. Den var då sönderslagen i två delar, numera är den reparerad och rest på en liten kulle inte långt från den före detta stationen och inom synhåll från kyrkan. Var stenen ursprungligen var rest är okänt.

Texten på stenen lyder: ”Ingjald satte denna sten efter Grimulv sin son”

När samtliga cacher utmed banvallen var avverkad återvände vi till vårt geocaching-fordon och det blev en och annan burk utmed vägen, inklusive ytterligare två burkar utmed Oxabanan.

Vi tog oss därefter an nästa serie, ”Åktur”, och som namnet anger så går den att logga per motorfordon. I förlängningen av den serien fanns dessutom en lång rad med andra ganska snabba cacher utmed vägen. Dagens resultat såg ut att bli riktigt lovande när det gäller mängd-cachingen.

Idag loggades inte en enda ”kyrko-cache”, (med undantag för Ingabo som avvek för att logga en burk som vi andra redan hittat), men vi övriga fick nöja oss med en Prästgård (men den hade Jsson redan loggat….)

Sent på eftermiddagen började det skymma och dessutom regna – ja vi var ju då nästan framme i Borås. Regn på kalla vägar gjorde halkan än värre så vi beslutade att inte åka in på fler skogsvägar utan avrunda dagen med att åka in till centrala Borås för att logga den relativt nya virtuella cachen där ”Virtual Reward/Stora Torget I Borås”.

Tre burkletare tittar på stenar. Den fjärde tar bilden.
Virtuell loggad och klar!

Dagens tur var en av de mest omfattande räknat i antal hittade burkar på länge, vi passerade 100 hittade under kvällen och det blev därtill många mils vandring. Men samtidigt kunde jag konstatera att även om vandringen var lång så var det inte mycket till höjdskillnader. Turer på gamla banvallar brukar vara ganska jämna utan några större variationer, det blir till att ta en mer backig tur nästa gång så att vi inte tappar i kondition!