I skogarna kring Anten

Lördagen skulle bli en ”kortdag”, alltså mindre än 18 timmars burkletande… Via den blå-cachinglinjen nådde jag fram till Ingabos cachingbas och därifrån fortsatte färden mot dagens huvudmål för team H I (Hallén, Ingabo), skogsserien ”Charlie”. Både Jsson och TMR68 har loggat serien, på nyårsafton 2016. H och I ville därför komma i kapp!

Vi utgick från Brobackaområdet och inledde med områdets multi. Det var inledningen på en tur i ganska kuperad terräng, till en början helt utan stigar. Riktigt skönt att komma ut och få en vandring i marker utan tillrättalagda vägar. Här ute fick även några TB:s från juleventet ny bostad, jag flyttar TB: så sällan att dessa lätt blir liggande hemma och får inte komma med ut på turen, men nu är dessa åtminstone åter ute på resa.

Vid starten för multin fanns dagens historiska miljö, ett soldattorp från 1800-talet. Skylten berättade följande om platsen. ”I det här torpet bodde soldaten Sven Larsson Hög med sin familj från 1860-talet till början på 1900-talet. Sven efterträdde år 1856 Johannes Andersson Hög som soldat för Hjällnäs Bergsgårdens rote av Kullings kompani, Västgöta-Dals regemente. Då fick han också överta soldatnamnet Hög. Sven gifte sig 1860 med Anna Birgitta Birgersdotter. Han byggde torpet, där de bodde med sina fem barn. De fyra döttrarna gifte sig och flyttade hemifrån, men sonen Karl bodde kvar i stugan hela livet. Karl skadade sitt ben när han räddade en flicka som gått ner sig på isen i Mjörn. Skadan gjorde honom invalidiserad. Han blev befriad från krigstjänst och försörjde sig som skomakare.”

Ett ödsligt insektshotell
Till en början fick man veta i vilken riktning som utsikten fanns att beskåda….

Allt var dock inte orört i området, enorma skogshuggarmugglare med maskiner hade härjat. När vi kom till ”Charlie – Här kan man vända” fick vi stora problem, marken var sönderkörd, stenar hade vräkts åt sidan och ett stort timmerupplag hade byggts upp. Någon burk fanns inte längre kvar. Men efter kontakt med CO fick vi ändå tillåtelse att logga den som hittad – ett stort tack mattias700316.

Mugglare av det värre slaget hade varit framme här.

Vår tur fortsatte genom det som var kvar av skogen och burk efter burk kunde hittas. Det var gott om jakttorn i området, ett var nästan en liten sommarstuga (se bilden nedan). Spår av vildsvin fanns på många platser och några rejäla avtryck som troligen var från en älg följde vi efter i den vita snön. Men några vilda djur skådade vi inte denna gång, endast det de lämnade efter sig.

Slutligen nådde vi åter till geocachingfordonet. Då hade vi avverkat 13,5 kilometer under knappt fyra timmar, då hade vi inte tagit någon paus under vandringen utan ständigt varit i rörelse. Nu var det dags att lämna skogen och vi åkte ut på en tur utmed Antens strand och loggade de burkar vi hade kvar utmed sjön. Färden gick sedan vidare mot Loo, Magra, Sollebrunn innan vi åter vände mot söder. Allt som allt loggades denna dag 25 burkar och vi fick en välbehövlig dos motion i skogarna.