Åter i Slottsskogen

Det finns platser vi burkletare återvänder till gång, på gång, på gång i takt med att gamla burkar försvinner och nya läggs ut på samma eller nästan samma plats. Idag blev det en liten vandring efter arbetsdagens slut bort till Slottsskogen och cachen med samma namn. Ett litet fel verkar dock ha smugit sig in i cachebeskrivningen, Majorna anslöts till Göteborg 1868, inte 1864, men detta var inte något som påverkade själva cacheletandet. Vad som påverkade letandet var att jag idag endast hade telefonen tillgänglig och den skickade mig fram och tillbaka tills dess att jag gjorde uppror mod den enfaldiga tekniken och gick mot den plats där jag tidigare hittat en bur – och se – där var den ju!