Banvallar, skogsstigar och blöta mossar

Åter dags för en tur med team H I J T (Hallén, Ingabo, Jsson, TMR68). Denna gång skulle vi mot Borås- och Ulricehamnstrakterna för caching i högst blandade miljöer. Vi inledde nära Ulricehamns centrum och fick lite halv-urbana loggar innan turen gick ut på den blå stigen som gick till stora delar invid en golfbana – dock utan att vi blev träffade av några mugglarbollar

I grodans spår på trevliga små skogsstigar.

Det fanns många spår att välja på och oavsett vilka märkliga genvägar vi än tog så nog hamnade vi på den blå stigen. Flertalet burkar gick ganska snabbt att hitta, förutom en där vi var nära att ge upp – men då tittade cachen fram!

Det är här grodorna bor!

Under en liten tur med bilen efter vandringen kom vi till dagens första banvall, men där hade vi blott två burkar att logga. Men som alltid infinner sig den raka-spåret-känsla på sådana platser.

Denna typ av banvallar föredrar jag framför de som är asfalterade.

Därefter blev det en dryg mils promenad på en annan typ av banvall, tyvärr asfalt.

Efter lite bilåkande mellan ett antal olika burkar hamnade vi på dagens höjdpunkt, Gärsbo kvarn i Tvärred. Platsen omnämns redan på 1300-talet, men det är inte belagt att det då fanns en kvarn där. Men under 1600-talet finns det skriftliga dokument som berättar att det då fanns en frälsekvarn på platsen. Den nuvarande kvarnen byggdes av bonden Johan Hedin som köpte gården 1813. Uppströms låg då fortfarande en äldre kvarn, som idag är borta (monterades ned under slutet av 1960-talet). Kvarnens mark avstyckades och såldes 1903 till mjölnaren Johan Edvin Bohman som inledde ett omfattande renoveringsarbete och 1907 ersattes vattenhjulet med en turbin. Under 1950-talet var det inte längre lönsamt att driva kvarnen och 1964 skänktes kvarnen till nybildade Tvärreds Hembygdsförening. (Källa: Ulricehamns turistbyrå)

Detta bildspel kräver JavaScript.

Burken? Ja den höll vi på att missa… men i sista stund kom den fram och vi kunde säkra ännu en logg i denna fantastiska miljö.

Vi avrundade dagen med en promenad på Äspereds mosse, CO uppmanade att inte gå i skidspåren – men det gjorde vi givetvis…

På promenad i skidspåret!

Mossarna var ”lagom” blöta denna dag så det var framkomligt nästan överallt. På några platser fick vi givetvis göra kringgående rörelser för att inte vada genom mindre kärr – men det får man räkna med. Det är dessutom så mycket trevligare och givande att gå här jämfört med på asfalt. Mossen visade tydliga tecken på att här förekommit torvbrytning under någon period, skulle gissa på att det under det gångna århundradets båda världskrig var en lockande resurs att utnyttja.

Här var det lite blötare!

Efter något mer än 12 timmar ute på tur var det dags att avrunda dagen och konstatera att det blivit ett fantastiskt bra resultat idag med hela 85 hittade cacher, ändå hade vi inte stressat. Men så bra kan det bli med någorlunda lätthittade burkar och ett gott cachingväder dessutom – märkligt nog regnade det inte….