Owyhee Uplands Byway

Kring Boise finns flera långa trailer ute på de små grusvägarna. Idag var det dags för Owyhee Uplands Byway som Torado, Ingabo och Jsson loggade en del av under sin resa här förra året. Jag fick alltså bara betrakta en del av burkarna på kartan utan att ha möjlighet att logga. Ändå skulle vi få ihop 300 hittade burkar denna dag.

Kor fanns det många av.

Kor, kalvar och tjurar fanns det gott om utmed dagens trail. Det gällde att hålla ett öga på tjuren ibland, då han gärna höll ett öga på oss… Lite mer spännande var kanske fyndet av ett ormskinn, det finns alltså sådana i trakten!

Vi höll på med burkjakten fram till 18-tiden innan vi beslutade att åka tillbaka till vår tillfälliga cachingbas. Transportsträckorna här är inte korta, det var omkring 200 kilometer att färdas tillbaka, dessutom fick vi ägna tid åt att proviantera.

Tillfällig cachingbas.