Burkjakt på flygaredagen

Idag är det självaste flygaredagen och det är en dag som sedan urminnes tid förknippas med geocaching. Vissa ger sig ut på s.k. gökotta, alltså att man går ut i skogen för att leta efter mikroburkar som är gömda i buken eller ändan av en platsgök som sitter i lämpligt träd. Andra ger sig ut på fiske efter PET-rör som hänger lite högre upp i träd, det är nämligen denna dag som fisket traditionsenligt skall inledas.

Jag valde dock att bryta med en del av dessa traditioner, samt att införa lite nyheter.

Vandringen gick västerut, över Lundens höjder och genom ett tämligen stilla centrum utan att några gökar syntes till. Den gamla staden lämnade jag bakom mig i trakten av Stigbergstorget och jag skymtade snart en välbekant vit kyrka på sin höjd, där skulle det ligga en ologgad burk, ”Carl Johans kyrka”. Med tanke på hinten så behövde jag inte fundera många sekunder över var burken borde vara placerad.

Nästa burk jag stannade till vid var Elfsborg, men den är loggad sedan länge – närmare bestämt 2005… Vad gjorde jag då där? Tyckte det var dags att ta en selfi, men jag hade ju inte någon selfipinne! Då återstår endast att göra så som dagens namn uppmanar oss till, nämligen att flyga.

Från det gamla slottet sökte jag mig åter österut och kom då förbi Fiskhamnen, som snarare är en lastbilsterminal än en hamn idag. Där sökte jag efter cachen med samma namn, men dessvärre utan framgång.

Givetvis nedslående att råka ut för en DNF men jag gav inte upp hoppet om att åtminstone få en logg till under turen. Vandringen förde mig, utmed en ganska trist väg, fram till Fryshuset, jag stelnade inte till inför anblicken utan skred till verket. Här har jag varit en gång tidigare men då var det full mugglaraktivitet på platsen, men idag var alla mugglarna som bortflugna!

Dagens andra och sista burk var därmed hittad och vandringen fortsatte tillbaka mot geocachingbasen och ytterligare två mils vandring kunde därmed läggas till motionskontot denna synnerligen vackra flygaredag!