Stadens portar och en förort

Mitt på blanka torsdagen beslutade jag mig för att hoppa över ärtsoppan och bege mig ut på jakt efter lite burkar i centrala Göteborg. Det kom att bli en tur med temat ”Göteborgs portar och bommar”, en Adventure Lab Cache. Det var givetvis bekanta platser som besöktes men ändå alltid trevligt att gå ett varv runt den gamla fästningsstaden. Ett par av zonerna vållade dock problem. Vid Drottningporten hade grävskopemugglare ändrat om så jag fick gissa mig fram till rätt resultat och vid Stora Bommen hamnade jag i tvivelsmål om skylten som efterfrågades – varför börjar man räkna på en skylt med över hundra bokstäver… helt i onödan. Bonusen kunde sedan loggas ganska enkelt och problemfritt. Under turen passade jag på att stanna till vid Earth cachen ”Göteborg sjunker!”, jag höll mig dock på torra land men tyckte mig känna ur en tusendels millimeter försvann under mina fötter under tiden jag uppehöll mig på platsen!

Första zonen avklarad.

Från centrum begav jag mig ut i förorten, stadens första förort Haga, och dess utsatta miljöer med omfattande brottslighet. Det var dock lugnt och stilla på de flesta av gatorna och fråga efter fråga kunde besvaras. Vid bonusen var det däremot mycket mugglare och dessutom stillastående sådana vilket gjorde att jag beslutade mig för att ge upp försöket och återvända vid ett annat tillfälle. Därefter var dagens lilla burkletarrunda avklarad och stegen styrdes hem mot cachingbasen igen.

Bilden i sidhuvudet föreställer Kungsporten och är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta.