Tillbaka till skolan!

I dag skolkade jag från söndagsskolan för att bege mig mot en ganska färsk cache som publicerats i geocachingbasens närområde. Av tidigare loggar förstod jag att det var bra att inte gå hit mitt på dagen utan välja en tidpunkt då det var någorlunda lugnt. Söndag strax före klockan 6 föreföll som en bra tid och det visade sig stämma då de trötta mugglarna ännu låg och latade sig när jag slog till mot cachen. Vilken nivå det skulle röra sig om rådde det aldrig någon tvekan om med tanke på cachens T-värde. Den medhavda verktyget gjorde god nytta då jag ganska snabbt kunde fånga burken. Den innehöll en av de största loggböcker jag sett på mycket länge!

Hade missat att CO önskade att man skulle skriva in ett matematiskt problem, om jag hade uppmärksammat detta hade jag nog skrivit in 1+1=11, ett klassiskt romerskt skämt… Burken återplacerades utan problem sedan blev det en promenad i närområdet innan jag återvände till cachingbasen för att undgå den värme som väntas även under denna dag och som jag gärna undviker.