Slättåscaching

På Slättåsen i Delsjöområdet står de höga radio- och TV-masterna och på denna ås har det de senaste dagarna kommit två nya burkar i Göteborgsserien, ett lämpligt mål för dagens motionsrunda. Via minsta tänkbara stigar tog jag mig upp på åsen, stigar som mtb-folket ännu inte lyckats köra sönder… När jag närmade mig #74 såg jag en sten och började leta, det verkade som det legat grenar framför, ingen burk. Jag hittade ytterligare några stenar, men ingen burk. Det började kännas som en DNF var i annalkande. Men jag beslutade mig för att läsa igenom tidigare loggar och det visade sig att Monway hade skrivit in alternativa koordinater, väl värt att pröva tänkte jag! De nya koordinaterna visade på en plats cirka 20 meter längre bort – och se där fanns burken!

När jag träffar på dessa ”hjälpsamma” loggar så har jag börjat att använde de nya ”knappar” som finns på geocaching.coms sida med loggar för cacherna, markera ”Helpful” och andra kommer att få lättare att hitta denna hjälpsamma logg. Jag tror det kan bli en riktigt användbar funktion.

Nej, här låg det inte någon burk!

När denna cache äntligen var loggad gick jag vidare mot nästa, #73, som hittades omedelbart. Därmed var burkletarturen slut för dagen och jag gick hem mot geocachingbasen. Under vandringen träffade jag som vanligt på många rådjur som var aktiva i gryningsljuset, även en räv visade upp sig – härliga naturupplevelser.