Getryggscaching

Det var ännu lite dunkelt när jag lämnade milspåret och gick österut mot Getryggen men när jag nådde fram till #104 i Göteborgsserien var det tillräckligt med ljus för att konstatera att något var märkligt med nollpunkten. Där fanns inte någon bergsskreva, endast ett blött mossområde. Jag vidgade sökområdet, men det hjälpte inte. Sedan hittade jag alternativa koordinater i en tidigare logg och hamnade då i ett troligare område med just bergsskrevor, ändå tog det en lång stund innan jag var vid rätt bergsskreva! Slutligen hittades burken, vilken lättnad, och jag kunde bege mig upp på själva Getryggen och tog sikte på #103. Den hittades omedelbart, skönt att ordningen var återställd. I rask takt togs sedan #106 och #102.

Västra Långvattnet

Det var en kylig men solig och vacker förmiddag utan någon nämnbar vind, Västra Långvattnet låg som en spegel! Min vandring gick nu på östsidan av sjön, bort till #96 och #95 som också blev den sista burken för dagen. Alla, nu publicerade (8/4-21), cacher inom Göteborgsserien i Delsjöområdet var därmed loggade. Av alla cacher i serien saknar jag nu endast #320 som var mugglad av en skogshuggarmaskin. Den har dock väckts till liv igen, så det får bli en tur med Rulle T för att även få den loggen säkrad. Känns mycket bra att nu var ikapp med Göteborgsseriens burkar!

Dagens sista burk ur Göteborgsserien.