I borgarnas skugga

Söndagens utflykt skulle bli en kombination av geocaching och fotografering av några historiska platser. Dagens första mål var Fagranäs, där finns en märklig borganläggning som inte omnämns i de skriftliga källorna, namnet är därför en efterkonstruktion. Som så ofta när det gäller medeltida historia måste man göra antaganden och när det gäller platsen vi kallar Fagranäs går det att misstänka att den ersattes av Vädersholm som ligger 600 meter norrut under 1370-talet. Fagranäs är en ovanlig anläggning. Huvudborgen är rund och består av en konstgjord kulle, en så kallad motte, det var sådana som normanderna uppförde i mängd över England efter erövringen 1066, men i Sverige är sådana ovanliga.

Den konstgjorda kullen, borgens centrum.

En mindre anläggning, omgiven av en vallgrav finns ett kort stycke från Fagranäs. Ingen vet med säkerhet dess ålder men idén har framförts att det är en belägringsskans från strider som utkämpades här 1388-89.

Möjligen en belägringsskans.

Den gamla borgen ansågs möjligen som allt för svår att försvara och en ny, Vädersholm, uppfördes ute på en holme i sjön Mogden. Sjön har sedan dess har sänkts med nära två meter vilket gör att vi i dag ser det som ett näs snarare än en holme. Borgen hade bland annat ett stentorn och en större bostad åt borgens ägare. Borgen utsattes för en belägring 1460 av trupper som tillhörde drottning Margareta, men allt tyder på att borgen stod emot anfallet. Men trots denna framgång kom borgen ändå kort därefter att avvecklas.

I förgrunden syns vallgraven och på toppen av kullen finns grunden till borgens stentorn.
Rekonstruktion från en av borgens informationstavlor.

Vädersholm och dess cache besöktes 2018 i samband med att undertecknad, TMR68 och jsson gick banvallsserien. Då fanns inte möjligheten att studera platserna lika grundligt som i dag, dessutom hade jag då inte med mig den ”stora” fotoutrustningen. I dag var läget ett annat och med hjälp av Rulle T kom jag nära platsen och kunde ta med lite tyngre utrustning. Dessutom hade det sedan 2018 också kommit en ny cache vid den äldre borganläggningen Motte and Bailey Castle Fagranäs.

Hallén och Rulle T kastar sina skuggor över trakten!

Vid infarten till området fanns ytterligare en cache och jag valde att utgå från parkeringen och gå fram och tillbaka till den istället för att enbart stanna till med bilen – det får vara någon måtta på bekvämligheten!

Nu ställdes gps:en in på nästa borg, Torpa stenhus. En anläggning som är bevarad och vanligtvis är där stora mängder turister. Men i dag var där ödsligt och stenhuset var stängt, men det hindrar givetvis inte att det går att fotografera från utsidan.

När en grundlig fotorunda var avklarad passade jag på att gå ytterligare en runda, Wherigon Myten om Gustav Vasa och hans 3,e hustru. Den ”nya” information som presenteras får varje historiskt skolad person att gå i taket, men jag tror inte att CO har varit allvarlig, snarast på ett skämthumör, vid skapandet av denna runda. Oavsett innehållet så gick det enkelt att klara av rundan och snart höll jag finalburken i min hand.

Efter en kortare förflyttning med Rulle T kom jag nu ut på Hofsnäs och dess vackra natur. Här skulle det nu bli en liten geocachingvandring på några kilometer. Jag inledde med Hofsnäs 8. Sten och därefter hittades burk efter burk i serien. Jag passade även på att logga ytterligare en Wherigo, Promenad på Hofsnäs.

Mugglarna blir bara värre och värre, tydligen tror dom att musslor är leksaker!

Det var fina omgivningar men det var oväntat mycket mugglare aktiva i denna trakt. Jag trodde att den mycket kyliga vädret denna dag och den hårda vinden skulle skrämma bort mugglarna, men istället var det horder av denna art, det var nästan Skatås-mängder av dem! Men det var bara att ”göra jobbet” och leta upp burkarna även om en del tittade med skeptiska blickar när de såg någon som gick utanför den anlagda stigen.

Alla gömmorna i trakten hittades, mer eller mindre problemfritt, på några ställen hamnade jag lite fel men inte värre än att det gick att korrigera efter lite funderande över andra lämpliga platser. Någon lämplig fikaplats utmed vägen hittade jag inte – rättare sagt – det fanns mängder med fikaplatser men den pinande vinden gjorde att jag inte ville stå still i onödan! Näsan rann, ögonen rann, fingrarna blev stelfrusna vid varje loggning och det var mer en känsla av januari än slutet av april. Fika fik det bli i lä av Rulle T när jag åter var tillbaka vid parkeringen. Jag brukar inte tycka om att så och äta vid en bil, men denna dag var det enda alternativet.

Dagens cachingtur och borg-fotograferings-tur var därmed avklarad. Totalt hade det blivit 12,9 kilometers vandring och blott 12 hittade cacher, men dessa var å andra sidan vid trevliga platser så söndagens utflykt får sägas ha utfallit till största belåtenhet.