Iglasjön & Hallandsleden

Vad sägs om Veddige, kanske värt en lördagsutflykt? Rulle T hade inte några invändningar mot detta förslag, bara det bjöds på lite flytande frukost innan resan inleddes. Denna önskan uppfylldes givetvis, sedan rullades det söderut mot en P-koordinat inne i den grönskande skogen vid Iglasjön. Föga förvånande inleddes vandringen med #1 i serien kring Iglasjön. Det fanns hål i nummerordningen där en burk blivit arkiverad, en var avstängd och en hade många DNF loggar, dessa brydde jag mig inte om, men övriga fick besök. Spöt fick följa med och gjorde god nytta vid flera tillfällen. En högterrängcache visade sig vara på låg nivå, hade blåst bort från sin gren, men då var också spöt utmärkt att få till en mer rimlig placering för en T4:a.

Det blev stigar, små grusvägar, hyggen och helt stiglöst land under turen kring sjön. Överallt syntes spåren av vildsvinen, men lyckligtvis blev vandringen grisfri!

Men svinen kanske får se upp för annat än geocachare, ute i skogen höll jägarna på att placera ut jakttorn, rena massproduktionen.

Det fanns även geocachingfordon modell större, om man nu vill ha ett sådant. Jag nöjer mig dock med Rulle T.

När #17 var hittad och loggad lämnade jag Iglasjön och gick en kortare sträcka bort till inledningen på Hallandsledsetappen som skulle besökas denna dag, Hallandsleden 2# Veddige portar. Denna första burk tog längre tid än väntat, men slutligen fick jag syn på den lilla burken och vandringen kunde inledas. Mestadels gick burkjakten på denna sträcka bra men det fanns också ett antal ”problemburkar” som aldrig hittades.

Oftast brukar vandringsleder hållas öppna av att folk rör sig där, men på ett av de hyggen som passerades hade sly vuxit upp nära inpå leden, det var knappt att det gick att se var man satte fötterna.

Då jag skulle bli tvungen att gå tillbaka samma väg valde jag att principen att logga varannan cache och på så sätt få sysselsättning båda vägarna. Den cache som låg längst bort utmed dagens vandring var Hallandsleden 2# Triss.

När jag åter nådde Rulle T visade GPS:ens trippmätare på 22,19 kilometer och 32 hittade cacher. Nu återstod endast att ägna en timma åt att rulla hem till cachingbasen och sätta igång planeringen inför kommande turer.