Åter en måndagsburk

Vardagen är åter här, även om arbetsmiljön är den samma oavsett veckodag så innebär det ändå lite andra åtaganden som gör att man inte kan vara ute och leta burk som på helgen. Men helt burklöst behöver det givetvis inte bli när det sporadiskt dyker upp nya cacher i närområdet. Det var inte något längre avstånd att gå till cachen Smörslottet, när den kom ut trodde jag först att den låg ännu närmare cachingbasen då jag förmodade att den låg där Smörslottet en gång i tiden hade sin tomt, men så var det inte. Istället fick jag gå över i riktning mot Baneslätten.

Cachebeskrivningen var bekant, i sin helhet hämtad från min blogg om Delsjöområdets historia, ett inlägg som publicerades där 2013.

Det var en del mugglare i rörelse i området men jag kunde mycket snabbt lokalisera cachen och kunde konstatera en rad av bekanta namn i loggboken. Här kan man tala om att den signeras med både artighet och avstånd! Vad menar jag med detta? Jo, artigheten består i att jsson loggat först (detta är givetvis en efterhandskonstruktion, men vad gör det…), avstånds delen består i att loggningarna skedde på var sin dag, 19:e, 20:e och 21:a.