I gamla Majorna

Hallén och Rulle T dundrade in på parkeringen vid Fiskhamnen något före klockan 6 denna fredag för lite upprensning bland burkar och några ALC rundor. Ett kort stycke från parkeringen väntade dagens första burk, Fiskhamnen, som också var en gammal DNF från 2020. Lyckligtvis fanns denna gång en cache på platsen så jag kunde säkra min logg.

Givetvis fortsatte jag genom hamnområdet ut till Feskhamnspiren för ytterligare en logg. I dag är ”hamnen” en märklig skapelse där nästan allt kommer per lastbil, till stor del faktiskt från Danmark, för att sedan fraktas till denna hamn, när den öppnade 1910 var den landets modernaste och hubb för den tidens kraftfullaste fiskefartyg – ångtrålarna. Men det är väl vad som kallas utveckling…. Burken den fanns där dock och jag kunde enkelt logga i en mugglarfri miljö.

Nu korsades leden och jag kom in i gamla Majorna och skulle inleda loggandet av totalt tre ALC rundor. Först i planen låg Gatenhielmska Reservatet med tillhörande bonus. Ett välbekant område, inte minst efter ett tidigare bokprojekt om Majornas historia. Det var en behagligt kort runda och bonusen låg också inom räckhåll och kunde snabbt hittas.

Have a beer in ”Majorna” ALC kunde därefter påbörjas, men någon öl konsumerades inte under promenaden, det hade varit en mycket oväntad händelse! En bit in på den vandringen växlade jag över till nästa ALC Äventyr i 1800-talets Majorna som avslutades med bonusen Hästhagen. Den var lämplig att logga innan småmugglarna hunnit invadera området innanför staketet. Därefter fortsatte jag en bit till västerut i jakten på Have a beer in ”Majorna” ALC. Bonuskoordinaterna fick jag fram men då de pekade i en riktning som inte riktigt passade under dagens tur så får den loggas vid ett senare tillfälle. I stället återvände jag mot Fiskhamnen och Rulle T för att färdas hemåt, vilket inte var helt enkelt då påfart efter påfart var avstängda, men efter en låg extratur åt väster kunde jag färdas åt öster! Även dagens tur kunde avslutas innan dagens hetta hunnit att infinna sig. Resultatet var också tämligen gott, två traditionella, två mystar och 15 ALC steg.

Nu återstår endast trappan ned till Rulle T – som skymtar bakom räcket.