Vid älvens mynning

Dagens söndagsutflykt var uppdelad på tre områden på både söder- och norrsidan av älvmynningen. Den första korta vandringen gjordes i bekanta trakter vid Klippan för att logga ALC rundan Klippans Kulturreservat.

Det mesta gick problemfritt, men frågan angående traktens koppling till ett helgon visar vad motstridig information kan ställa till med. Det finns nämligen två olika informationsplatser för kapellet, och där finns olika uppgifter om helgonnamnet, vilket är ganska avgörande på en ALC runda.

Någon bonus fanns inte men vad gör det, den genererar ändå fem loggar. Efter den sista punkten på vandringen återvände jag till parkeringen och Rulle T och vi åkte vidare mot den bonus som lämnades kvar under fredagens besök i Majorna, Have a beer in ”Majorna” – ALC Bonus. Den hittades snabbt och sedan bar det av i riktning mot Nya Varvet.

Det blåste en hård vind denna dag så det gällde att hålla hårt i loggremsan när dagens enda traditionella burk hittades, I andra ändan av Nya Varvet.

Det första steget i ALC rundan Nya Varvet låg inte många meter från cachen och därefter gick vandringen genom hela det gamla militära hamnområdet. Slutligen kom jag även fram till rundans bonus-cache.

Dagens tredje område väntade nu på andra sidan älven, i Färjenäs. Rulle T fixade transporten snabbt och enkelt, dessutom fanns det gratis parkering i området.

ALC Färjenäs med tillhörande bonus var en del av julkalendercacherna 2020, men just nu är det ju juli så det passade utmärkt att ge sig på denna lilla utmaning. Trakten är bekant sedan tidigare geocachingturer här. Det var ganska lugnt även om en hel del joggar-mugglare nu hade börjat vakna till liv och leta sig ut ur sina hålor. Men det är ett mindre problem på en ALC runda. Här krävdes det att man googlade på en del steg för att få fram rätt svar, men allt gick väl och jag fick även återse den s.k. kyrkoruinen, som jag tvivlar på verkligen är en kyrkoruin… Men det får diskuteras i ett annat forum!

När även bonusen var hittad och loggad återvände jag till Rulle T för att färdas tillbaka mot geocachingbasen. 15 ALC loggar, två mystar och en traditionell blev dagens skörd. Sakta men säkert börjar jag nu klara av stadens många ALC rundor som jag legat lite efter med att logga, men nu börjar det se bra ut även på den kartan.