Vatten, stan är full av vatten…

Egentligen var det inte en cachingdag, det var en arbetsdag, men nog kan man smita iväg för lite burkjakt! Den 8:e juli gick jag AlC rundan ”Göteborgarnas dricksvatten” kombinerat med att jag skulle uträtta några ärenden i centrum. Men när jag var på väg mot bonusen insåg jag att ingen penna fanns med, det är högst ovanligt men kan i extremfall inträffa. Då jag inte ville signera med fotologg så beslutade jag mig för att vänta med cachen och ta den vid nästa lägliga tillfälle.

I dag var det dags för lite tredje uppgiften för universitetet så jag tog Rulle T till Heden för att sedan gå in mot den gamla fästningsstadens centrum. Vid bonusens koordinater blev jag först oroad av närbelägna byggstaket, men det visade sig vara obefogad oro och burken var snart funnen och loggad.

Nu återstod bara att gå i riktning mot Kungsportsplatsen och dra på T-tröjan – nu skulle det bli arbete – det är ju Västerhavsveckan och Forskarpaddan!

Något av en myst….