I fädrens spår för loggning av burkar

I sedvanlig tid rullade Hallén och Rulle T ut från cachingbasens underjordiska avdelning för att färdas österut och där gå i fädrens spår (och nej, detta handlar inte om Vasaloppet….) Dagens första stopp blev i Stenkullen där en tidigare påbörjad ALC skulle återupptagas. Man kan lätt bli eld och lågor vid denna plats!

Det var en serie konstverk som skulle besökas för att lösa Ingabos ALC ”Lerum community artwork”. Frågan klarades av och snart var jag åter vid Rulle T och färden fortsatte nu mot en virtuell cache, Stenåldern – Virtual Reward 2.0. Nu var det visserligen stenar som besöktes, men lämningarna är dock från järnåldern.

Tre delsteg skulle besökas för att logga detta ”spöke”. Efter lite letande i grönskan hittades även det tredje delsteget och jag kunde återvända till Rulle T som väntade på andra sidan järnvägen.

En s.k. domarring, alltså en grav från järnåldern.

Färden gick nu vidare mot Floda och ytterligare ett delsteg i den något utspridda ALC konstrundan skulle loggas.

Nu väntade en ny transportsträcka till Gråbo för att klara av det femte delsteget samt bonuscachen. Den senares placering gillade jag givetvis, men mer än så skrivs inte här…

Nu väntade en kort förflyttning till det fornminnes rika Hjällsnäs området. Där väntade ALC rundan Hjällsnäs Mo Adventure med tillhörande bonus samt Wheigo cachen Fornvandring vid Mon. Båda vandringarna är mycket intressanta och kan varmt rekommenderas. Under vandringarna besöktes resta stenar, en kolerakyrkogård, en treudd (man får ju rysningar utmed ryggraden), samt en varggrop.

I samband med vandringarna passade jag även på att logga andra närbelägna burkar. Vid Vackraste vyn över Mjörn? kunde jag konstatera att växtligheten haft god fart sedan 2013. Den utlovade utsikten – den fanns inte längre! Bättre utsikt var det vid den närbelägna Earth cachen Rullstensåsen i Gråbo.

Dagens sista cache blev The end of the road, som hade passande inramning för sin placering vid grustaget. Efter framgångsrik loggning gick vandringen tillbaka mot hembygdsgårdens parkering där Rulle T tålmodigt väntat.