Från hundpromenad till Hardcore DNF

Åter lördag och med Rulle T gick färden österut mot Gråbo för att göra ett besök på den nya ordinära hundpromenaden som där hade publicerats. Ett problem var dock att jag inte har någon hund, hur skall detta gå? Lösningen blev givetvis att använda fantasin och bege sig ut på tur med ”lilla besten”. En riktigt besvärlig hund som än ville hit och en ville dit! Trots assistans från denna kumpan så vill dock inte den första burken i serien visa sig. Nummer två däremot gick bättre och därefter rullade loggandet på i god takt allt medan att ”lilla besten” nyfiket bekantade sig med sin omgivning.

När jag ändå var i trakten blev det även en logg av Gråboskogen #1. Därefter avrundades hundpromenaden och min virtuella hund fick ledigt och jag klev åter in i Rulle T för att åka mot en mötesplats mitt ute i skogen där två mystiska individer skulle ansluta – vilka tror ni det kan vara?

Vid startkoordinaterna till multin Hardcore DNF? – En tur i vattnets tecken anlände efter en stund TMR68 och jsson. Det första delsteget hade jag avklarat från den parkeringsplatsen jag valt, som inte var den som angavs i cachens waypoint. Vi kunde därför gå direkt mot det andra delsteget i multin.

Som det brukar vara på dessa multis så var det mycket stiglöst land, men inte några svårare strapatser trots allt. Det var en extra krydda att få komma till två gamla kvarnplatser. Noterade att den första av kvarnplatserna var registrerad av den inte helt obekante Roger Nyqvist.

Kvarnlämning, se mer på fornsök.

Vi fortsatte genom skogen utan hjälp av stigar, över diken och upp på höjder. Men så plötsligt närmade vi oss väg igen, och där låg ett fordon med renoveringsbehov.

Jsson försöker se oskyldig ut, men vad har hon nu egentligen ställt till med?

Ganska snart gick vår färd åter in i skogen och en ny kvarnplats uppenbarade sig och vi kunde efter lite studier av omgivningen ge ett svar på delstegets fråga och därmed var sista siffran säkrad som skulle föra oss vidare mot finalburken.

Finalburken hittades utan problem. Därefter fick vi förflytta oss en bit och utmed den vägen loggades cacherna Jul i Lerum 2019 #22 Vår julskinka har rymt samt Krysset.

En julskinka på rymmen!

Nu väntade nästa multi, Hardcore DNF? – Även en cirkel har en spets. Här var terrängen mycket enkel, en promenad i parken skulle man kunna säga. Men det var många fina platser och finalen var riktigt trevlig. Jsson hade med nytt lock till PET-röret som någon gnagt på, men nu är den hel och fin igen!

Efter avklarad multi upplöstes team HJT då H skulle tillbaka mot cachingbasen, JT fortsatte till några ytterligare burkar, men dom hade trots allt börjat något senare än Hallén!

Dagens skörd stannade på 11 cacher, men de två multicacherna gav också fina upplevelser samt icke att förglömma en total vandringssträcka under dagen på 17,6 kilometer.