Jonsered

Efter matning och tvätt av Rulle T gick färden österut ett kort stycke till Jonsered denna söndag. Strax före kl. 8 hittades en gratis parkeringsplats och dagens vandring i Jonsereds skogar kunde inledas. Först gick jag dock mot Säveån för att leta upp en påskburk, 4. Påsklekar. Pip 2018. Efter mycket letande högt och lågt fick jag se en pappersremsa liggande på marken och nog var det loggremsan alltid, men burken syntes inte till.

Asfalten lämnades nu och färden gick ut på leriga stigar, bitvis blockerade av fallna träd, men inget hejdade min framfart.

Uppe på höjderna styrde jag stegen mot Skjutbana 2, det fanns inte många spår av skjutbanan här, men det var en fin skog att vandra i. Burken påträffades snabbt och loggboken signerades.

Vandringen gick nu ned i en djupare dalgång för att sedan åter gå uppför branterna i detta kuperade landskap. Siktet (!) var inställt på Skjutbana 1. Vid denna cache var lämningarna efter skjutbanan mycket tydliga. Efter en stunds sökande, med ficklampan i hand, bland stenarna kunde en liten burk påträffas.

Vandringens sista burk var Multin i Kåhög. Det var en kort multi i två steg där jag snart var framme vid finalen och kunde säkra min logg.

Därefter återstod endast vandringen tillbaka ned genom dalgången i riktning mot parkeringen där Rulle T väntade redo att återvända hem mot cachingbasen.