På broar och kajer

Nationaldagen ägnades lite ”städning” i trakter som inte är alltför avlägset belägna från geocachingbasen så det blev några timmars vandring. Stegen styrdes in mot centrala Göteborg och jag fick leta mig fram till en lämplig väg mot den nya bron över till Hisingen, vilket kan vara något krångligt i denna stad även om man tar sig fram till fots.

Väl uppe på bron var det dags att logga den virtuella cachen The Moai statues of Gothenburg? Kravet var att det i fotot skulle finnas med en skylt med cachingnamn och datum, och en sådan var förberedd inför dagens besök. Det var första gången jag gick till fots över bron (ja halva om man skall vara noga), men det har blivit ett par turer med Rulle T över densamma.

När fotograferandet var avklarat letade jag mig ut mot Gullbergsvass för att gå ALC turen ”Mitt Gullbergskaj” som förde mig utmed hela ”drömmarnas kaj” och alla dess märkliga flytetyg.

Zonerna klarades av i raskt följd och snart var promenaden avslutad. Istället för att gå tillbaka samma väg gick jag nu i riktning mot Gamlestaden och passade då på att få loggat Tingstadstunneln, som låg på ett säkert avstånd från de omfattande renoveringsarbeten som just nu pågår i tunneln. Via Gamlestaden tog jag mig sedan hem mot cachingbasen och kunde summera denna korta förmiddagstur och lägga 7 nya loggar till gc-kontot (varav 5 var ALC steg) samt 13 kilometer till motionskontot.

Tingstadstunneln från ovan.