Ett enkelt event med enkel FTF jakt

Så var det dags för ett event nästan runt hörnet vid Munkebäck under värdskap av Team Magnusson. Rulle T fick alltså vila och jag tog mig till platsen med långa kliv. På bänkarna, ett stycke från nollpunkten, var det redan en stor grupp misstänkta figurer som hade församlats, vid en närmare granskning föreföll dessa bekanta…. Eventet drog igång med sedvanligt geocachingsätt, erfarenheter utbyttes, planer smiddes och en och annan hint utlämnades. I skuggan var det någorlunda behagligt trots den 29-gradiga värmen som rådde denna sena eftermiddag.

Allt förflöt stilla tills dess att EO:s började dela ut ett meddelande med koordinater angivna, en ny burk var på gång, Gbgs minsta parktomt/ Gbg’s smallest park plot! Det tog inte många minuter innan eventplatsen rensades. Den nya burken låt en bit bort, men med nevyn2012 som förare slog jag, privatakatta och Amaranthe följe för att åka mot cachen. Där kan man säga att eventet återuppstod till de lokal mugglarnas undran och skräck.

Efter ytterligare post-event-snack så började bilarna en efter en lämna området och mugglarna stod kvar och kliade sig i skallen innan dom återgick till sin vanliga mugglartillvaro medan vi begav oss hem mot våra respektive cachingbaser.

Ett riktigt lyckat event denna varma sommardag!