Träff med GCSE! #2

Så hade då dagen kommit för event #2 i den serie som arrangeras av GCSE under september och där jag som styrelseledamot var ansvarig. Men innan eventstart planerade jag att få mig åtminstone en burk loggad. Så förutom ett stort lass med godsaker fick Rulle T även släpa på ett spö som skulle komma till användning vid loggandet av Härryda Julkalender 2017 #22 – Snöflingor.

Från parkeringen i Härskogen var det några kilometer att gå med spöt i hand för att nå cachen. Väl på plats hittade jag snart snöflingor, både i en gran och på marken (!), den senare hängdes dock upp i trädet. Därefter letade jag med blicken uppåt en lång stund utan att se någon cache. Slutligen fälldes spöt ihop igen och jag började gå från platsen. Men då, en 10-15 meter bort, fick jag se glitter i gräset, därefter såg jag ett PET-rör, det var cachen! Den hade verkligen fallit långt från trädet, eller så hade ett djur försökt att logga efter att cachen hamnat på marken. Oavsett förklaringen så kunde jag vända en DNF till Found och hängde sedan upp cachen i sitt träd.

En rask promenad följde sedan till eventplatsen där jag dukade upp det deltagarna skulle bjudas på.

Snart började det strömma till förhoppningsfulla burkletare. Många blev fördröjda då de letade efter en cache uppe vid parkeringen. Men snart var det nästan trängsel på eventplatsen!

Jag ställde mig då i centrum av gruppen och presenterade den tävling som skulle hållas. Ett förseglat kuvert öppnades och jag startade tidtagningen. Tretton frågor skulle besvaras och därefter skulle resultaten summeras till ett tal. Tillsammans med tiden som åtgått för att lösa uppgiften kommer att avgöra resultatet där de olika eventen runt om i landet jämförs med varandra.

Skall ”eventgänget” kunna lösa gåtorna?

När en summa fanns på plats, som alla höll med om, stoppade jag tidtagningen och tog hand om frågeformuläret. Därefter följde mer än en timmas mycket trevlig samvaro geocachare i mellan.

Ett stort tack till alla deltagare!