Hej mitt vinterland….!

Den 17 november 1995 förlamades Göteborgsregionen av en snöstorm (se länk till GP). Någon risk för något liknande den 18 november 2017 borde väl inte finnas, det såg ut att vara en mild och normal höstdag. Team H I T (Hallén, Ingabo, TMR68) bestämde därför att genomföra en tur i närområdet, närmare bestämt till ”Spionecks prövningar”. Vi har tidigare brottats med dessa många gånger mycket kluriga cacherna så vi var redo för ”det värsta”. Vid dagens första burk mötte oss ett mycket blött område. Cachen låg i kanten av det blöta och det krävdes att vi byggde upp lite ny mark med hjälp av pinnar och grenar, samt lite trädkramande.

Vi fortsatte vidare in i skogen och löste både lätta och svåra burkar, en del tog tid, lång tid. Det stilla duggregnet övergick nu i ett lätt snöfall och skogen började ändra skepnad.

Det blev allt blötare och kallare att leta burk, men vi fortsatte enträget framåt.

Hallén i snötyngd skog. Foto: Ingabo.

Dessvärre blev det nu några DNF:er, om det berodde på snön eller på att vi inte letade tillräckligt bra låter jag vara osagt.

Nu börjar det bli svårt att hitta marknära burkar!

Den sista burken för dagen ”Spioneck´ s prövning # 33 – Blackbox 3” hittades lätt, men att öppna den var inte lätt, faktiskt helt omöjligt och vi tvingades ge upp.

Genomblöta och kalla avbröt vi nu dagens cachingtur och återvände hem efter en ändock upplevelserik dag i Lerums vinterskog.