I Skaratrakten finns mer än en domkyrka

Söndagsutflykt med team HJT (Hallén, Jsson, TMR68) innebar idag en lite längre tur hela vägen upp mot Skaratrakten. Vi hade ett antal längre serier utmed nedlagda järnvägar som skulle utgöra huvudattraktionen men också många burkar i kulturhistoriskt intressanta miljöer och landskap. En varierad cachingdag i strålande sommarväder med lagom värme kring 20 grader.

Vi inledde ”Södra Härens kyrka” och hällkistan som ligger mitt emot. Hällkistan är den största i Skandinavien med sina 14 meter i längd och 4 meter i bredd. Ingen undersökning har gjorts på platsen, men vi kan nog med ganska stor säkerhet göra antagandet att det gamla namnet ”Jättakullen” inte innebär att här vilar någon ”jätte”. (Länk till Fornsök) Graven är från den yngre stenåldern och har liksom många andra hällkistor små skålgropar inhuggna i stenhällarna. Vad dessa innebar under stenåldern lär aldrig gå att belägga, bara att spekulera kring. Ingen boplats har hittats i närheten, men en grav av denna storlek visar på att här funnits en ganska stor befolkning med behov av en stor grav och dessutom tillgång på arbetskraft för att kunna uppföra anläggningen.

Vi fortsatte utmed E20 och det blev givetvis stopp med jämna mellanrum för att rensa upp utmed de vägnära burkarna.

När vi närmade oss Skara var det dags att ställa undan fordonet och göra geo-kängorna redo att arbeta, till att börja med hade vi serierna ”Ardala-Kålltorp” och ”Skara-Ardala” att ge oss i kast med.

Det fanns många olika varianter av burkar utmed vägen, alla var inte lätta att hitta så några DNF:er tvingades vi dessvärre att skriva.

Det är utan tvekan raka vägen på det gamla spåret när man är ute på denna form av burkjakt!

Väl inne i Skara tog vi en promenad i de centrala delarna för att plocka ytterligare några cacher samt se på de lokala sevärdheterna.

Här hittades inte burken men det var en fin modell i närheten av Skaraborgs slott.
Domkyrkan går inte att undgå när man är i denna stad!
Nästan som i Rom talade TMR68 om, men jag hade en del invändningar… (stenen är ”Frihetsstenen”. Den 28 januari 1335 utfärdade kung Magnus Eriksson den så kallade Skarastadgan under sin Eriksgata genom länet. I den proklamerades bland annat att alla barn som har en kristen far och mor, inte ska vara trälar. 1981 beslöt S:t Georgs scoutgille i Skara att resa ett monument över ”träldomens avskaffande” och 1985 invigdes Frihetsstenen av landshövding Karl Frithiofsson.)

Vi lämnade åter staden och gav oss ut på nästa nedlagda järnväg och cacheserien ”Skara – Tubbetorp T o R”.

Dagen avslutades med bilburen caching i de vackra omgivningarna kring Skara. Den vackraste av alla platser var Brunsbo Äng. Det är inte ofta man beträder ängar som varit i bruk sedan 1400-talet, dessutom finns det i trakten fosil åker mark som visar att det under förhistorisk tid även funnits odlingsmark inom det som senare blev äng. Länsstyrelsen i Västra Götaland ger följande beskrivning av platsen. ”Det var i början av 1400-talet som biskop Brynolf köpte markerna runt Jersysla Övre och bybefolkningen drevs bort. Biskopen ville ha marken som slåtteräng. Slåtterängen var en mycket viktig del av det medeltida jordbruket. Det var där man fick vinterfoder till boskapen: hö, torkat löv och späda kvistar. Tänk att det för 100 år sedan fanns över 1,2 miljoner hektar äng i Sverige. Idag är Brunsbo äng en av Sveriges största kvarvarande slåtterängar av äldre typ. Området sköts numera med både slåtter och bete.” (Se länk)

Trots att vi just nu har som mest dagsljus så började ändå solen att sakta söka sig mot horisonten och det var dags att tänka på att avsluta för dagen, men inte förrän vissa deltagares beting var avklarat. Tillsist gick ändå färden hem mot cachingbasen och vi hade fått ihop 100 burkar (utom Hallén som redan loggat några av cacherna inom den första av dagens järnvägs-serier) Dessutom blev det över 2,5 mil i vandring in på motionskontot – och upplevelsekontot fick sig en rejäl påfyllning!

2 kommentarer

 1. Hej och tack för redogörelsen…

  Ja det där med Rom påminner mig om att det finns en EarthCache på den stora platsen framför Påvens lilla krypin – en granitobelisk som är ungefär 50 meter hög. Det finns några som loggat DNF på denna…
  Själv är jag på väg upp ur en lång cachinginaktiv period där renovering hemma tagit min tid. Nu blir det en cykeltrail mellan Dalsjöfors och Ulricehamn, eventuellt kommer jag att fortsätta söder ut på även detta fina banvallscykelbanespår.
  Två entusiastiska FTF:are denna kväll tyckte det var väldigt långt mellan cacherna – dom sprang. Cykel är en bra uppfinning – man sitter bra och kommer fram snabbt. Men på sina ställen är det ruggigt branta sluttningar ner från banvallen, kanske 8 meter höjdskillnad…

  Ja jag läser dina bloggar som kommer som mail, ibland kommenterar jag.

  Tack och ha det så bra i sommarvärmen!

  // Ingvar

Kommentarer är stängda.