Kan det finnas burk i trakten av Halmstad?

Det var länge sedan vi begav oss söder ut på en gemensam cachingtur. Under lördagen var det dock dags igen för team H I J T (Hallén, Ingabo, Jsson, TMR68) att färdas nedåt Halmstad för att se om där kunde finnas några burkar att logga. Det är ganska lång transportsträcka till Halmstadstrakten så det var en lättnad att komma ut på den första vandringsslingan ”Åleds skogsrunda”.

Skylten utlovar äventyr!

Tio burkar i serien och en utanför serien väntade i skogsmarken, en del vanliga och en del lite ovanliga burkar mötte oss ute i grönskan.

Till sist tog vi oss ut ur grönskan för en mindre färd över till nästa vandringsområde. Utmed vägen blev det givetvis en del ”ströburkar” loggade också. Vandringen vi nu hade framför oss var dagens längsta, lite över en mil skulle det bli. Förutom burkar utanför någon serie var det ”Smedhultarundan”, ”Assman” samt delar av ”Hallandsleden” som skulle klaras av.

Även mitt ute i skogen kan man träffa på pirater tydligen, då jag har en nära koppling till dessa ärofulla kämpar på haven såg jag det som ett gott tecken!

Detta bildspel kräver JavaScript.

 

Ute i skogen träffade vi på det lokala Niagarafallen… Danska fallen i ån Asman. Enligt en sägen skall efter slaget vid Fyllebro den flyende danska hären ha tagit vägen förbi detta fall. Svenskarna hade byggt en bristfällig bro och jagade ut danskarna på den, varvid många föll i vattnet och drunknade. Enligt sängen skalla detta ha hänt år 1676. I samma område finns också Prästfallet där skylten på platsen berättar följande: Vid fallet uppströms bron vid Assman hade präsen Jöran Fries i Breared kvarnverksamhet på 1660-talet. I Hallands historia kan man läsa följande om prästen ”Jöran Friis var pastor under danska tiden, hade förut varit pastor på Jutland men råkat i onåd och såsom en följd därav fått transport till Breared. Sedan han varit här någon tid, fanns han alltför tillgiven katolska läran, och kunde ej förmås att bortlägga den så kallade Röda boken. Alltför böjd att blanda sig uti statsangelägenheter, blef Jöran Fries avsatt ifrån ”Breareds pastorat.”

Mest spännande var dock att påträffa området där järnbruket och garveriet vid Jöransfors. Det var en av de största industriella anläggningarna i Halland 1730-50 och tillverkade spik, hästskosöm, bultar, bandjärn, plåtar, hästskoämnen, spadar och billar samt byggnads- och fönsterbeslag. Garveriet beredde och färgade hudar där bland annat skrot från järnbruket användes för svartfärgning av läder. Garveriet gick dock inte lika bra som järnbruket och lades ned 1739.

Burk? Ja sådant hittades i närområdet men övriga hade lite svårt att få mig från platsen….

Vid vatten kan det ibland uppstå vissa utmaningar, lyckligtvis fanns TMR68 som utan att tveka gav sig i kast med de hala stenarna.

Det tog ett antal timmar i anspråk att klara av alla dessa burkar och vi avrundade med lite fika innan vi gav oss ut på vägarna för att bland annat rensa upp serien ”ST” som låg utmed vägarna. Självklart blev det också lite andra burkar hittade och vid en av dessa visade Jsson och TMR68 uppenbart intresse, spekulanter kan jag tro!

Blir detta TMR68:as nya bil eller är det månne Jsson som slår till?

Ibland blir geocaching ”Hemma hos” när burken ligger inne på CO:s bakgård – bokstavligt talat. Vi stannade till för att besöka Kronblom, men vi såg inte någon ligga på soffan under tiden vi loggade.

Hemma hos Kronblom!

Vi avrundade dagen med en julkalenderburk från 2015 invid Sperlingsholms slott. Därefter var det dags att börja färdas hemåt, dock med ytterligare ett kort stopp som ökade loggmängden med två burkar och gav oss totalt 73 hittade denna dag utöver 20 kilometers vandring.