ALC rundor utmed Rv40

Åter en solig lördag, kan detta vara sant… Med Rulle T gick färden österut för att besöka ett antal ALC rundor och en del annat också givetvis som skulle komma i min väg. Första stoppet blev i Borås för att avsluta en ALC vid den stora arenan tur som jag tidigare påbörjat men som jag då fick avbryta på grund av energibrist i telefonen och horder av mugglare. Strax före kl. 7 borde det inte vara många mugglare där, tänkte jag. Inledningsvis var det riktigt och jag klarade snabbt av de återstående delstegen och gick för att logga bonusen.

Men när jag åter närmade mig Rulle T så började det komma oväntade mängder bilar, ur dessa klev män i lyxiga uniformer och bestyckade med diverse blåsinstrument! Sedan kom en grön massa av förmodade utomjordingar med taktfasta steg, nått var på gång i området, dags att starta och ge sig i väg med god fart innan hela området var fyllt av dessa mystiska varelser! Det blev inte någon lång tur, endast upp mot konstmuseet och ALC rundan ”PÅ Halls terass” (ja sista ordet är stavat på detta sätt…). Alla fem stegen klarades av, ingen bonus väntade så snart var jag ute på Rv40 igen och styrde Rulle T i östlig riktning.

När den stora vägen lämnats gick färden in på små grusvägar fram till ALC rundan ”Vädersholm & Fagranäs fornborgruiner”. Denna plats har besökts ett antal gånger tidigare i geocachingärenden och nu var det åter dags.

Delstegen i denna runda hade gått att lösa hemifrån, troligen hade det faktiskt varit enklare! Frågorna hade nämligen inte alltid koppling till platsen där delstegen var utlagda. Nåväl, det gick att lösa och bonusen kunde också hittas.

Fornlämningar och natur byttes därefter mot stadens gator i Ulricehamn. Där väntade två rundor och ett par burkar utmed vandringsvägen. Jag började med ALC:n Bogesund, stegen kunde snabbt klaras av, sedan väntade en ny bonus. I samma trakter fanns även ALC:n Centrumvandring i Ulricehamn, men den hade ingen bonus. Dessutom loggades den virtuella cachen Bleck-Knallen och Shop No3, sen var jag färdig med denna lilla ort och fortsatte min färd österut mot dagens avslutande stopp.

I det lilla samhället Hössna väntade dagens avslutande ALC ”Hössna RAÄ 115:1 Naturreservat och Fornåkrar”. Ett mycket fint och intressant område! Man kunde önska sig att kartan i ALC appen var lite bättre och visade mer än vägar, det skulle underlätta både för besökare och utläggare och kanske uppmuntra till rundor i trevliga områden som detta. Jag hade vissa problem med att förstå CO:s avsikt med ett par frågor och hur lång är egentligen medeltiden? Jag svarade först utifrån klassisk svensk och skandinavisk historieskrivning, men det var inte rätt här utan snarare en ”EU” medeltid, det är en ”lurig” tidsperiod då den har olika omfattning beroende på land och region.

Traktens fornåkrar hade även moderna motsvarigheter och där pågick vårbruket för fullt. Det blev även en del studier av hålvägen och de många rösen samt skålgropar som fanns i området.

Alla stegen klarades av och även bonusen hittades. Därefter gick jag jag ut på en extratur för att leta upp lite traditionella burkar i omgivningen. Naturreservat och fornåkrar Hössna Prästgård hittades lätt på väg ut från naturområdet. När jag närmade mig Hössna IF såg jag att skogsmaskinen varit framme, det såg bedrövligt ut! Kan en burk överleva denna trädmasaker? Senaste besökare som var här under vintern hade inte hittat burken utan endast resterna av björkarna. Men vid mitt besök var det snöfritt och jag såg snart stubben av en dubbelbjörk och vid dess fot fanns en burk!

Via en liten väg gick vandringen fram till Grushôla och där fick jag leka elektriker och plocka fram burken.

Vandringen gick nu tillbaka mot Rulle T som användes för att åka mot dagens sista cache, Hössna Kyrka. Där var oväntat mycket aktivitet av det oroväckande slaget dessutom, för vem blir inte rädd när folk går omkring med fiollådor!

Jag hittade dock burken utan någon konfrontation med maffian…. Därefter färd tillbaka till geocachingbasen efter 13 kilometers vandring och 32 loggar av blandade cachetyper.